BANAT Sp. z o.o. Łąkta Górna 534

Łąkta Górna 534

32-731 Żegocina

tel: +48 600 203 400

biuro@banat.pl

pon-pt 7-17

Czy branża budowlana w Polsce zdołała skutecznie przeciwstawić się niesprzyjającym warunkom ekonomicznym? Rozpoczynamy głęboką analizę minionego roku i zastanawiamy się, co przyniesie przyszłość.

Serwis Maszyn Budowlanych

Rok 2023 w branży budowlanej – nasze spostrzeżenia

Rok 2023 był pełen wyzwań dla branży budowlanej w Polsce. Wzrost inflacji, rosnące stopy procentowe, presja płacowa, wysokie ceny energii i materiałów budowlanych, a także trwający konflikt na Ukrainie skumulowały problemy sektora i spowodowały spadek liczby zamówień w całej branży. Firmy budowlane zmagały się z trudnościami w zdobywaniu nowych zleceń, szczególnie w sektorze mieszkaniowym, gdzie niepewność hamowała decyzje inwestycyjne. Mimo to, branża miała nadzieje na wsparcie z unijnych środków i publicznych budżetów na inwestycje.

 

Przedsiębiorstwa budowlane, zwłaszcza doświadczały wysokich kosztów realizacji kontraktów, co wiązało się z bezprecedensowym wzrostem cen materiałów, paliw, wynagrodzeń oraz rosnącymi wydatkami na obsługę kredytów i leasingu. Branża zaczęła odczuwać negatywne skutki spowolnienia inwestycyjnego w gospodarce, co przekładało się na spadek przychodów firm budowlanych po 2023 roku, grożąc odpływem pracowników i zmniejszaniem mocy produkcyjnych.

 

Większe firmy, z wypełnionymi portfelami zamówień, radziły sobie lepiej, ale w dłuższej perspektywie wiele zależało od stabilnych źródeł finansowania inwestycji publicznych oraz czynników zewnętrznych. Inwestycje infrastrukturalne, logistyczne, magazynowe i drogowe utrzymywały się na dobrym poziomie, podczas gdy sektor mieszkaniowy i kolejowy wykazywał spowolnienie.

Powyższe czynniki, wpływające na branżę budowlaną w 2023 roku, sprawiły, że również w specjalizacji Serwisu Maszyn Budowlanych obserwowano niestabilność w ilości zleceń i pewną nerwowość na początku roku. W naszej firmie, BANAT – Serwis Maszyn Budowlanych, od początku roku podjęliśmy działania, aby przeciwdziałać tym niekorzystnym trendom rynkowym. Modernizowaliśmy ofertę, dostosowując ją do szerokiego grona klientów, tworząc nowe procedury, które pozwoliły nam zmniejszać koszty roboczogodziny. Pomimo niestabilnego rynku, nasza oferta stawała się coraz lepsza i bardziej konkurencyjna.

 

Zauważając wypowiedzi przedstawicieli dużych firm w branży budowlanej odnośnie odpływu pracowników w branży, zdecydowaliśmy się na poprawę warunków pracy oraz zwiększenie satysfakcji pracownika. Rok 2023 przyniósł zatem wiele zmian optymalizacyjnych w naszej firmie. Dzięki tym działaniom, w drugiej połowie roku udało nam się odwrócić niekorzystny trend i zaczęliśmy dynamicznie się rozwijać.

 

W kontekście trendów w Serwisie Maszyn Budowlanych w 2023 roku, nasza branża również doświadczała presji wynikającej ze wzrostu cen materiałów oraz części zamiennych, co wymagało od nas większej elastyczności w zarządzaniu kosztami. W odpowiedzi na te wyzwania skoncentrowaliśmy się na optymalizacji procesów serwisowych, inwestowaniu w nowe technologie i podnoszeniu kwalifikacji pracowników, aby utrzymać wysoką jakość usług przy jednoczesnym kontrolowaniu kosztów.

 

W dalszej części artykułu zapraszamy Cię do podsumowania naszych działań oraz sukcesów w 2023. Opowiemy także o tym, jak te działania wpłynęły na naszych pracowników, klientów i ogólną pozycję firmy BANAT na rynku serwisu maszyn budowlanych.

Podsumowanie roku w BANAT

Rok 2023 był dynamicznym i pełnym osiągnięć rokiem dla naszej firmy, co jest widoczne w różnorodności i skali działalności firmy na przestrzeni miesięcy.

 

 

Działania i statystyki w pierwszej połowie roku

 

W pierwszej połowie roku naprawialiśmy średnio około 80 maszyn, a nasze samochody serwisowe pokonywały około 18 tyś. kilometrów miesięcznie. Na warsztacie wykonywaliśmy szereg napraw podzespołów hydraulicznych, gdzie średnia cena napraw w dziale pomp hydraulicznych wyniosła 6 175,00 zł. Nasza transparentność cenowa pozwalała klientom lepiej planować koszty w swoich firmach.

 

Firma uczestniczyła również w wydarzeniach branżowych, takich jak targi SaMoTer w Weronie czy eRobocze Show​​​​​​. W firmie wprowadzono też nowe oferty, takie jak serwis klimatyzacji w maszynach oraz przegląd maszyn przed zakupem. Wprowadzono zmiany w siedzibie, w tym montaż nowej bramy wjazdowej, logo, poszerzenie wjazdu do firmy​​. Wszystko po to, aby ułatwić transport dużych maszyn do naszego warsztatu.

 

 

Działania i statystyki w drugiej połowie roku

 

W drugiej połowie roku skoncentrowano się na podróżach służbowych, w tym istotnym wyjeździe do Warszawy w celu omówienia potencjalnej współpracy z jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Wprowadzono także zmiany organizacyjne, ułatwiające orientację w siedzibie firmy​​. Wrzesień był miesiącem obfitującym w wydarzenia, w tym udział w Targach TRAKO i zdobycie Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego​​.

 

Kontynuując pasmo sukcesów, zdecydowaliśmy się na otwarcie nowych punktów serwisowych i przystąpienie do Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei​​. Liczne spotkania, działania marketingowe, optymalizacja oferty i mocne koncentrowanie jej na kliencie i jego potrzebach sprawiły, że w drugiej połowie roku zauważyliśmy wzrost ilości pokonywanych kilometrów serwisowych do średnio 26 tysięcy na miesiąc. Zwiększyliśmy ilość naprawianych maszyn oraz podzespołów.

Pracownicy i warunki pracy w BANAT

 

Rok 2023 był także przełomowy dla firmy BANAT – Serwis Maszyn Budowlanych pod kątem rozbudowy kadry pracowniczej. Firma znacząco poszerzyła swój zespół, rekrutując nowych pracowników zarówno do warsztatu, serwisu mobilnego, jak i biura. To posunięcie było odpowiedzią na rosnącą liczbę zleceń oraz ekspansję działalności firmy, wymagającą większych zasobów ludzkich do obsługi zwiększonego wolumenu pracy. Nowi pracownicy, wnosząc swoje umiejętności i doświadczenie, przyczynili się do dalszego wzrostu efektywności i jakości świadczonych usług, co miało kluczowe znaczenie dla utrzymania wysokiego standardu obsługi klienta i szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania rynkowe.

 

Podjęliśmy również znaczące działania mające na celu polepszenie warunków pracy swoich pracowników. Firma zainwestowała w najlepsze na rynku ubrania robocze, zapewniając komfort i bezpieczeństwo zespołu. Aktualnie testujemy maty antyzmęczeniowe dla pracowników pracujących na warsztacie w celu zwiększenia komfortu pracy. Dodatkowo, uruchomiono nowe stanowiska pracy w biurze, co przyczyniło się do lepszego zarządzania i efektywności operacyjnej. Inwestycje w nowoczesne samochody serwisowe zwiększyły mobilność i efektywność serwisu mobilnego. Ponadto, liczne szkolenia dla pracowników w tym szkolenie z obsługi klienta, podniosły ich kwalifikacje i kompetencje, co miało pozytywny wpływ na jakość świadczonych usług.

 

W trzecim kwartale 2023 roku podjęliśmy ważną decyzję o wdrożeniu nowoczesnego oprogramowania ERP do zarządzania, automatyzacji i cyfryzacji procesów firmy.  Zdecydowaliśmy się na wybór programu, który oferuje wszechstronne funkcjonalności takie jak finanse i księgowość, kadry i płace, projekty, usługi, CRM, Business Intelligence, handel, zarządzanie magazynem i zarządzanie pracą warsztatu. Decyzja ta stanowi kluczowy element w naszej strategii rozwoju. Wdrożenie tego rozwiązania jest znaczącym krokiem w kierunku dostarczania naszym klientom jeszcze lepszych usług poprzez usprawnienie wewnętrznych procesów operacyjnych i zarządczych naszej firmy.

Perspektywy i wejście w rok 2024

Zapytaliśmy naszego prezesa oraz dyrektora zarządzającego co myślą o perspektywach na rok 2024.

Perspektywy na rok 2024 w branży budowlanej, a w szczególności w specjalizacji serwisu maszyn budowlanych, wydają się obiecujące, chociaż z wieloma niewiadomymi. W naszych rozmowach branżowych zauważamy, że rok 2024 może być wyzwaniem dla branży budowlanej, kolejne wybory mogą spowodować spowolnienie w ogłaszaniu przetargów. Wysoka inflacja może ograniczyć inwestycje prywatne, wpływając na liczbę nowych inwestycji. Jednakże, uruchomienie środków z KPO, szczególnie w kontraktach kolejowych, może mieć istotny wpływ na branżę. Przygotowując się na to co nadejdzie, podjęliśmy decyzję o budowie nowej hali o powierzchni 2000 metrów kwadratowych oraz przestrzeni socjalno-biurowej dedykowanej naprawom maszyn. Nowa hala będzie dostosowana do specyficznych wymagań branży kolejowej i serwisu maszyn budowlanych, umożliwiając nam certyfikację oraz utworzenie dodatkowych stanowisk naprawczych. Planujemy zakończenie całej inwestycji w 2025 roku, co jest kolejnym krokiem w kierunku wzrostu i rozwoju naszej firmy.”

Mariusz Banat, prezes zarządu

„W długim terminie sektor budowlany ma dobre perspektywy, z dużymi planami inwestycyjnymi i funduszami unijnymi. Naszym celem będzie ugruntowanie pozycji na rynku Serwisu Maszyn Budowlanych, aby skutecznie radzić sobie z tymi wyzwaniami, mając dobry dialog z największymi firmami budowlanymi i planując strategiczny rozwój. W BANAT – Serwis Maszyn Budowlanych z optymizmem oczekujemy na nowe wyzwania i możliwości, jakie przyniesie nadchodzący rok. Naszym celem jest dalsza optymalizacja oferty oraz rozszerzenie działalności o nowe firmy. Skupimy się na dostosowaniu usług do zmieniających się potrzeb rynku, innowacjach technologicznych oraz umacnianiu relacji z klientami. Z entuzjazmem patrzymy w przyszłość, mając nadzieję na rozwój i wzrost w sektorze serwisu maszyn budowlanych.”

Radosław Chamielec, dyrektor zarządzający

Słowa naszego prezesa oraz dyrektora zarządzającego będą naszym motorem napędowym, aby jeszcze lepiej świadczyć usługi Serwisu Maszyn Budowlanych oraz regeneracji podzespołów hydraulicznych.

 

Podsumowując, rok 2023 był dla firmy BANAT – Serwis Maszyn Budowlanych okresem intensywnego rozwoju i licznych osiągnięć. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi zespołu, firma z powodzeniem radziła sobie z wyzwaniami rynku, osiągając znaczące sukcesy i rozwijając swoją działalność.

 

Na zakończenie tego artykułu pragniemy wyrazić naszą najgłębszą wdzięczność i podziękowania wszystkim pracownikom BANAT – Serwis Maszyn Budowlanych. To dzięki Waszemu niezachwianemu zaangażowaniu, profesjonalizmowi i partnerskiemu podejściu, możemy z dumą patrzeć w przyszłość. Wasza ciężka praca, innowacyjne myślenie i nieustające dążenie do doskonałości są fundamentem naszego sukcesu. Jesteśmy przekonani, że razem będziemy kontynuować naszą podróż rozwoju i osiągania nowych, ambitnych celów. Dziękujemy Wam za wkład w budowanie jasnej przyszłości naszej firmy.