BANAT Sp. z o.o. Łąkta Górna 534

Łąkta Górna 534

32-731 Żegocina

tel: +48 600 203 400

biuro@banat.pl

pon-pt 7-17

1 Polityka prywatności

1.1 Dla BANAT Mariusz Banat ochrona prywatności Klientów i użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową (Strona internetowa) jest bardzo ważna. Niniejsza polityka prywatności (Polityka prywatności) określa procedury związane ze zbieraniem i udostępnianiem danych osobowych na naszych stronach internetowych i ma na celu informowanie o sposobach zbierania, wykorzystywania i udostępniania wszelkich danych osobowych, które użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

1.2 Podczas zbierania danych osobowych mogą pojawić się powiadomienia dotyczące sposobów wykorzystania przez nas danych osobowych użytkownika wraz z opcją ich akceptacji lub odrzucenia.

1.3 Nasza strona internetowa może zawierać łącza prowadzące do stron internetowych osób trzecich. W przypadku wejścia na stronę internetową osoby trzeciej za pomocą łącza, należy pamiętać o tym, że polityka prywatności osoby trzeciej różni się od naszej i tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za jej politykę oraz sposoby przetwarzania danych osobowych użytkownika. Przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych na stronach internetowych osób trzecich, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

1.4 Niniejsza polityka prywatności ma na celu objaśnienie naszych procedur związanych z prywatnością i obejmuje następujące zagadnienia:
(a) Jakie dane osobowe możemy zbierać
(b) W jaki sposób możemy wykorzystać dane osobowe
(c) W jaki sposób chronimy dane osobowe
(d) Kontakt z nami i prawa użytkownika do zastrzegania użycia danych osobowych do celów marketingowych oraz do dostępu i aktualizowania danych osobowych
(e) Nasza polityka plików cookie
(f) Sposoby wprowadzania zmian do polityki prywatności i polityki plików cookie

2 Informacje o użytkowniku, które możemy zbierać

2.1 Zbieramy i przetwarzamy wszystkie lub niektóre następujące dane użytkownika:
(a) Informacje podane przez użytkownika
Dane osobowe podane przez użytkownika podczas korzystania z formularzy kontaktowych na naszych stronach internetowych, w tym imię i nazwisko, adres e-mail i inne dane kontaktowe;
(b) Korespondencja
Jeśli użytkownik się z nami kontaktuje, zazwyczaj zapisujemy korespondencję;
(c) Informacje uzyskane z ankiet
Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie ankiet, które wykorzystujemy w celach badawczych. W takiej sytuacji zbieramy informacje dostarczone w wypełnionej ankiecie;
(d) Korzystanie ze strony internetowej i opcji kontaktu
Szczegóły odwiedzin stron przez użytkownika i informacje zebrane za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia danych, w tym, nie wyłącznie, adres IP użytkownika i nazwa domeny, wersja przeglądarki użytkownika i system operacyjny, dane o ruchu, dane lokalizacyjne, dzienniki sieciowe i inne dane komunikacyjne oraz zasoby, do których użytkownika uzyskuje dostęp.

3 Wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

3.1 W tej części zostaną wyjaśnione cele, w jakich wykorzystujemy dane osobowe, które są zbierane za pomocą stron internetowych, oraz wskazane zostaną podstawy prawne przetwarzania informacji.

3.2 Podstawy prawne są opisane w europejskim Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych, które zezwala przedsiębiorstwom na przetwarzanie danych osobowych jedynie w przypadku, gdy przetwarzanie jest dopuszczone przez konkretne podstawy prawne określone w ustawie.
3.3 Należy pamiętać, że w uzupełnieniu do poniższych informacji, w celach określonych w tej informacji dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom usług, pośrednikom, doradcom (prawnym, finansowym, biznesowym i innym) i podmiotom powiązanym z BANAT Mariusz Banat, które dokonują czynności w naszym imieniu.
(a) W celu efektywnej komunikacji i prowadzenia działalności biznesowej
Aby prowadzić działalność biznesową, włączając w to odpowiadanie na zapytania użytkowników, stosowanie innych form komunikacji, wypełnianie naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między nami a użytkownikiem;

Uzasadnienie wykorzystywania danych:
realizacja umowy, uzasadniony interes (w celu umożliwienia nam wypełniania zobowiązań i świadczenia usług użytkownikowi)
(b) W celu dostarczania materiałów marketingowych
Aby dostarczać użytkownikowi aktualizacje i oferty, w przypadku gdy wyraził on chęć ich otrzymywania. Możemy również wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu przesyłania materiałów reklamowych własnych lub naszych wybranych partnerów biznesowych za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonu, faksu, a w przypadkach, gdy jest to wymagane przez prawo, zapytamy o zgodę użytkownika w momencie zbierania danych w celu prowadzenia działań marketingowych tego typu. Zapewniamy opcję z rezygnacji z subskrypcji oraz dalszej korespondencji związanej z marketingiem elektronicznym.

Uzasadnienie wykorzystywania danych:
wyrażenie zgody, uzasadniony interes (aby przekazywać aktualne informacje dotyczące naszych produktów i usług)
(c) Do celów badawczych i rozwojowych
Aby analizować dane osobowe użytkownika w celu lepszego poznania wymagań użytkownika i innych klientów w zakresie marketingu i świadczonych usług oraz w celu lepszego poznania naszej działalności biznesowej i rozwoju naszych produktów i usług;

Uzasadnienie wykorzystania danych:
uzasadniony interes (aby stale ulepszać nasze usługi)
(d) W celu monitorowania pewnych aktywności
Aby monitorować zapytania i transakcje mające na celu zapewnienie odpowiedniej jakości usługi, zgodność z procedurami i zwalczanie nadużyć;

Uzasadnienie wykorzystania danych:
zobowiązania prawne, roszczenia prawne, uzasadniony interes (aby zapewnić odpowiednią jakość i legalność naszych usług)
(e) W celu informowania użytkownika o zmianach
Aby informować użytkownika o zmianach w naszych usługach i produktach;

Uzasadnienie wykorzystania danych:
uzasadniony interes (aby informować użytkownika o zmianach w naszych usługach)
(f) W celu umieszczania odpowiednich treści na stronach
Aby zapewnić, że zawartość naszych stron internetowych będzie prezentowana w czytelny sposób na urządzeniu użytkownika. Wiąże się to z przekazywaniem danych użytkownika partnerom biznesowym i/lub dostawcom usług;

Uzasadnienie wykorzystania danych:
uzasadniony interes (aby dostarczać użytkownikowi odpowiednie treści i usługi poprzez strony internetowe)
(g) W celu reorganizacji lub wprowadzania zmian do naszego przedsiębiorstwa
W przypadku, gdy: (i) nasze przedsiębiorstwo będzie przedmiotem negocjacji w związku ze sprzedażą całości lub jego części osobom trzecim; (ii) zostanie sprzedane osobom trzecim; lub (iii) zostanie poddane reorganizacji, może zajść konieczność przekazania całości lub części danych osobowych użytkownika odpowiednim osobom trzecim (lub ich doradcom) w ramach wszelkich procesów due diligence na potrzeby analizy proponowanej sprzedaży lub reorganizacji. Po sprzedaży lub reorganizacji może zajść potrzeba przekazania danych osobowych użytkownika nowemu podmiotowi po reorganizacji lub osobom trzecim. Dane te mogą być wykorzystane do tych samych celów, które zostały opisane w niniejszej polityce.

Uzasadnienie wykorzystywania danych:
uzasadniony interes (aby wprowadzać zmiany w naszym przedsiębiorstwie)
(h) W związku ze zobowiązaniami wynikającymi z przepisów prawnych lub uregulowań
Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w ramach spełniania wymagań regulacyjnych lub dialogu z ustawodawcami, co wiąże się z udostępnianiem danych osobowych użytkownika osobom trzecim, sądom i/lub ustawodawcom lub organom ścigania w związku z zapytaniem, postępowaniem lub śledztwem ze strony tych podmiotów na całym świecie lub w miejscu, w którym zajdzie taka potrzeba. Za zgodą powyższych podmiotów tego rodzaju żądanie zostanie skierowane do użytkownika lub zostanie on poinformowany o takiej sytuacji przed udzieleniem odpowiedzi podmiotom, o ile takie działanie nie utrudni zapobiegania przestępstwom lub ich wykrywania.

Uzasadnienie wykorzystywania danych:
zobowiązania prawne, roszczenia prawne, uzasadniony interes (aby współpracować z organami ścigania i ustawodawcami)

4 Przesyłanie, przechowywanie i bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

Bezpieczeństwo danych w Internecie
4.1 Nie można zagwarantować bezpieczeństwa danych podczas przesyłania przez Internet lub do stron internetowych. Stosowane są jednak uzasadnione rynkowo zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkownika zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.

4.2 Wszelkie informacje dostarczane nam przez użytkownika są przechowywane na naszych serwerach lub serwerach podwykonawców, a dostęp do nich i ich wykorzystywanie jest zgodne z naszymi standardami i polityką bezpieczeństwa. Jeśli użytkownik otrzymał (lub samodzielnie wybrał) hasło umożliwiające dostęp do określonych części naszych stron internetowych, jest on odpowiedzialny za utrzymanie tego hasła w tajemnicy i przestrzeganie wszelkich procedur bezpieczeństwa, o których zostanie powiadomiony. Prosimy o nieudostępnianie hasła innym osobom.

Eksport poza EOG
4.3 Dane osobowe użytkownika mogą być udostępnione naszym pracownikom lub dostawcom, przekazane i/lub przechowywane w miejscu poza krajem przebywania użytkownika, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą być mniej restrykcyjne niż te, które obowiązują w kraju użytkownika. W każdym przypadku dane osobowe użytkownika będą chronione w sposób określony w polityce prywatności.

4.4 W przypadku przekazania danych osobowych użytkownika z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) poza EOG, mogą zostać podjęte dodatkowe kroki mające na celu ochronę istotnych danych osobowych. Niektóre kraje spoza EOG zostały uznane przez Komisję Europejską za kraje zapewniające ochronę danych zasadniczo równoważną tej określonej przepisami EOG, w związku z czym nie są wymagane żadne dodatkowe środki bezpieczeństwa w celu eksportu danych osobowych do tych jurysdykcji. Dla krajów, które nie otrzymały aprobaty EOG (pełna lista dostępna tutaj https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en) zostaną ustanowione podstawy prawne uzasadniające przekazywanie danych, takie jak zatwierdzone przez Komisję Europejską modelowe klauzule umowne lub inne podstawy prawne dozwolone przez obowiązujące wymagania prawne.

4.5 Informacje na temat środków bezpieczeństwa stosowanych przy eksporcie danych osobowych użytkownika można uzyskać, korzystając z formularza z zakładki KONTAKT.

Limity przechowywania
4.6 Okres przechowywania danych osobowych zależy od potrzeb biznesowych i wymogów prawnych. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to wymagane dla przetwarzania w celu, w którym zostały zgromadzone i w innych dopuszczalnych, powiązanych celach. Przykładowo, korespondencja i pewne szczegóły transakcji mogą być przechowywane do momentu, aż roszczenia z tytułu transakcji wygasną lub tak długo, jak jest to określone w wymogach regulacyjnych dotyczących przechowywania danych osobowych. W przypadku, gdy nie ma już zapotrzebowania na dane osobowe, zostają one poddane nieodwracalnej anonimizacji (mogą być one w dalszym ciągu przechowywane i wykorzystywane anonimowo) lub zniszczone w bezpieczny sposób.

5 Prawa użytkownika i kontakt z nami

Marketing
5.1 Użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych. Co jakiś czas użytkownik zostanie poinformowany o zamiarze wykorzystania danych do określonych rodzajów działań marketingowych lub o zamiarze udzielenia danych określonym osobom trzecim do takich samych celów. Użytkownik może zapobiec tego rodzaju przetwarzaniu danych poprzez niezaznaczanie odpowiednich pól na formularzach używanych do zbierania danych osobowych. Użytkownik może skorzystać z tego prawa w każdej chwili, kontaktując się za pomocą formularz z zakładki KONTAKT.

Aktualizacja danych
5.2 Wszelkie racjonalnie możliwe starania zostaną podjęte w celu zapewnienia dokładności danych użytkownika. Użytkownik może wesprzeć te działania poprzez udzielanie informacji na temat wszelkich zmian w przekazanych danych osobowych, korzystając z poniższego formularza kontaktowego „RODO – Kontakt”.

Prawa użytkownika
5.3 W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wykorzystywaniem danych osobowych należy skorzystać z poniższego formularza kontaktowego „RODO – Kontakt”. W określonych warunkach użytkownik może żądać:
(a) udzielenia szczegółowych informacji dotyczących wykorzystywania danych osobowych;
(b) otrzymania kopii danych osobowych, które zostały przez niego przekazane;
(c) aktualizacji ewentualnych nieścisłości w przechowywanych danych osobowych (patrz: paragraf 5.2);
(d) usunięcia wszelkich danych osobowych, których wykorzystywanie przestało mieć podstawy prawne;
(e) wycofania zgody w celu wstrzymania określonego rodzaju przetwarzania w przypadkach, gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie użytkownika (patrz: paragraf 5.1 dla informacji na temat marketingu);
(f) wstrzymania przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, o ile powody do przetwarzania tych danych nie są ważniejsze od ewentualnego naruszenia praw ochrony danych osobowych użytkownika; oraz
(g) ograniczenia korzystania z danych na czas rozpatrzenia skargi.

5.4 Korzystanie z tych praw wiąże się z pewnymi wyjątkami, które mają na celu ochronę interesu publicznego (np. zapobieganie lub wykrywanie przestępstw) i ochronę naszego interesu (zachowanie tajemnicy adwokackiej). W przypadku skorzystania przez użytkownika z któregokolwiek prawa, sprawdzone zostaną jego uprawnienia, a odpowiedź na większość przypadków zostanie udzielona w ciągu miesiąca.

5.5 W przypadku niezadowolenia użytkownika ze sposobu wykorzystywania danych osobowych lub z naszej odpowiedzi na skorzystanie z któregokolwiek prawa, użytkownik ma możliwość złożenia skargi do Ustawodawcy.

Kontakt
5.6 W zależności od lokalizacji użytkownika, administrator zarządzający przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi na podstawie tej polityki prywatności będzie różny.

5.7 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej polityki należy skorzystać z poniższego formularza kontaktowego „RODO – Kontakt”.

6 Polityka plików cookie

6.1 Nasze strony wykorzystują pliki cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z plików cookie, należy zapoznać się z zakładką Polityka Cookies.

7 Zmiany w naszej polityce prywatności i polityce plików cookie

7.1 Zawartość naszej strony oraz sposób korzystania z plików cookie mogą ulec zmianie, a w konsekwencji nasza polityka prywatności i polityka plików cookie może w przyszłości okresowo ulegać zmianom. W przypadku zmian w niniejszej polityce prywatności i polityce plików cookie, poniżej podana zostanie data wprowadzenia ostatniej zmiany. Jeśli zmiany te będą istotne, stosowna informacja będzie umieszczona na naszych stronach internetowych.
7.2 Niniejsza polityka prywatności została po raz ostatni aktualizowana dnia 24.04.2023.

Załącznik
Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony danych osobowych, wykorzystywanie danych osobowych musi być uzasadnione jedną z szeregu podstaw prawnych i naszym obowiązkiem jest określenie tych podstaw prawnych w związku z każdym rodzajem wykorzystywania danych, wymienionym w tej polityce. Podstawy prawne do wykorzystywania danych są opisane przy każdym celu w części „Wykorzystywanie danych osobowych użytkownika” niniejszej polityki.
Poniżej są przestawione główne podstawy prawne, które uzasadniają wykorzystywanie danych osobowych użytkownika:
Zgoda:
w przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie przez nas danych osobowych (formularz zgody zostanie przedstawiony przy każdym tego rodzaju wykorzystywaniu danych). Użytkownik może ją wycofać poprzez poniższy formularz kontaktowy „RODO – Kontakt”.
Realizacja umowy:
w przypadku, gdy informacje użytkownika są niezbędne do zawarcia umowy bądź jej realizacji.
Zobowiązania prawne:
w przypadku, gdy dane osobowe użytkownika są niezbędne do wypełnienia naszych prawnych zobowiązań.
Uzasadniony interes:
w przypadku, gdy dane osobowe użytkownika są przez nas wykorzystywane do osiągnięcia uzasadnionego interesu, a nasze powody do przetwarzania tych danych są ważniejsze od ewentualnego naruszenia praw ochrony danych osobowych użytkownika.
Roszczenia prawne:
w przypadku, gdy dane osobowe użytkownika są dla nas niezbędne w celu obrony przed roszczeniami, ścigania i dochodzenia roszczeń wobec użytkownika, wobec nas lub wobec osób trzecich.