BANAT Sp. z o.o. Łąkta Górna 534

Łąkta Górna 534

32-731 Żegocina

tel: +48 600 203 400

biuro@banat.pl

pon-pt 7-17

Siłowniki hydrauliczne to urządzenia, które wykorzystują energię zgromadzoną w znajdującym się pod ciśnieniem czynniku roboczym do wywołania ruchu liniowego tłoczyska. Ze względu na swoją niską bezwładność, czyli natychmiastową reakcję na zwiększanie lub zmniejszanie ciśnienia cieczy, siłowniki są bardzo chętnie używane w maszynach i urządzeniach różnego rodzaju.

Wielką ich zaletą jest również to, że dzięki energii cieczy są w stanie przemieszczać znacznie ciężary. Siłowniki hydrauliczne jak wszystkie urządzenia ulegają awariom. Rozwiązaniem jest wtedy przeprowadzenie regeneracji siłowników hydraulicznych. Wyspecjalizowane firmy potrafią w krótkim czasie przywrócić zużytym podzespołom pełną sprawność.

Jak jest zbudowany siłownik?

​Siłownik hydrauliczny w dużym uproszczeniu składa się z kilku najważniejszych elementów. Cała konstrukcja zamknięta jest w szczelnym cylindrze. Umieszczone w nim tłoczysko pod wpływem wpływającej do cylindra cieczy przesuwa tłok, który może poruszać elementami zewnętrznymi, do których jest przytwierdzony. Wszystkie elementy są odpowiednio uszczelnione. Poza tym do cylindra doprowadzany jest czynnik roboczy pod odpowiednim ciśnieniem.

Co może ulec uszkodzeniu?

​Elementami, które najczęściej ulegają awarii, są przede wszystkim uszczelnienia. Zdarzają się także dość często awarie tłoka, głównie związane z jego zbyt dużym obciążeniem, np. spowodowanym za wielkim ciężarem, który urządzenie miało przesunąć, lub nieoczekiwanym oporem, na które natrafiło. Powszechne są także usterki tłoczyska. Najczęściej wiążą się one ze złym stanem czynnika roboczego i zanieczyszczeniem go opiłkami. Przyczyną może być również zły skład płynu i zatarcie siłownika pozbawionego właściwego smarowania.

Jak przebiega regeneracja?

​W ramach regeneracji siłowników urządzenie jest demontowane. Po zdiagnozowaniu przyczyny wymienia się uszkodzoną część oraz uszczelnienia. W zależności od rodzaju uszkodzenia może też być konieczna filtracja czynnika roboczego lub nawet jego wymiana.