BANAT Sp. z o.o. Łąkta Górna 534

Łąkta Górna 534

32-731 Żegocina

tel: +48 600 203 400

biuro@banat.pl

pon-pt 7-17

W dniu 15 marca 2024 roku, w malowniczych wnętrzach Zespołu Szkół nr 1 w Bochni, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie dla środowiska przedsiębiorców powiatu bocheńskiego – II edycja Forum Przedsiębiorczości. Organizowane przez Starostwo Powiatowe w Bochni oraz Powiatowy Urząd Pracy, forum zgromadziło liczne grono przedstawicieli sektora gospodarczego i samorządowego. Tegoroczne hasło, „Działamy lokalnie, myślimy globalnie”, idealnie oddaje ducha inicjatywy, która stawia na integrację lokalnych przedsiębiorców oraz tworzenie platformy dialogu między różnymi sektorami.

II Forum Przedsiębiorczości inspirującymi słowami otworzył Starosta Bocheński Pan Adama Korta. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni polscy eksperci, w tym prof. dr hab. Witold Orłowski, który podzielił się swoją wiedzą na temat zmieniającej się gospodarki, oraz Pan Jarosław Gietner, omawiający skuteczne podejmowanie decyzji.

Jednak kulminacyjnym punktem wydarzenia było ogłoszenie wyników konkursu „Pracodawca Roku 2023 powiatu bocheńskiego”. W tej prestiżowej kategorii triumfowała firma BANAT, uzyskując tytuł główny. Przyznanie tej nagrody firma zawdzięcza swojej innowacyjnej polityce personalnej, ukierunkowanej na wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, tworzenie nowych miejsc pracy oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zatrudnienia.

Po uroczystości wyróżniające się były słowa naszego prezesa. Wyraził on swoje serdeczne podziękowania za przyznanie tego honorowego tytułu, podkreślając dumę i satysfakcję z uznania firmy jako lidera wśród pracodawców. Prezes zaznaczył, że jest to nie tylko zaszczyt, ale także dowód na to, że firma BANAT jest postrzegana jako przedsiębiorstwo dbające o rozwój lokalnej społeczności i wspierające osoby na rynku pracy.

„Nasza polityka personalna kładzie nacisk na otwartość i rozwój, co owocuje tworzeniem nowych miejsc pracy i propagowaniem najlepszych praktyk w zakresie zatrudnienia. To nasze zaangażowanie w lokalną społeczność i troska o jej rozwój składają się na nasz sukces” – mówił prezes Mariusz Banat, dodając, że otrzymana nagroda jest dla niego i całego zespołu firmy motywacją do dalszego działania na rzecz dobra regionu.

Wydarzenie to nie tylko celebrowało sukcesy lokalnych przedsiębiorstw, ale także stanowiło inspirację i platformę do dalszej współpracy między różnymi sektorami gospodarki powiatu bocheńskiego. Ogromne gratulacje należą się nam wszystkim, pracownikom firmy BANAT, która pokazała, że odpowiedzialne i innowacyjne podejście do biznesu może przynieść wymierne korzyści zarówno dla firmy, jak i dla lokalnej społeczności.